pH Down

Havuz suyunun pH değerini ideal seviyeye (7.2-7.6) düşürmek için kullanılır.
pH Down Özellikleri
Sodyum Bisülfat içerir.
Kullanımı güvenlidir.
pH Down Avantajları
Önerilen dozajda kullanıldığında, metal alaşımlar üzerinde korozyon riski oluşturmaz.Ancak metal kısımlarda direk olarak teması önlenmelidir.
Toz halde olduğundan konsantredir ve ekonomiktir.
Suda kolay çözünür.
pH Down Kullanım Talimatı
Havuz suyunda pH değerini 0.1 düşürmek için 100 msuya 1 kg eklenmelidir.
Havuzlarda pHdeğeri günde en az iki kez ölçülür.
pH değeri istenilen sınırın üstünde ise % 5’lik çözelti hazırlanarak klordan önce havuza azar azarilave edilir.Her ilaveden sonra sirkülasyon sağlanır ve pH değeri ölçülür.
İdeal pH değerine(7.2-7.6) ulaşılana kadar bu işlem tekrar edilir.
pH değeri ayarlandıktan sonra dezenfektan (klor) maddeler eklenir.
Güvenli Kullanım ve Stoklama Bilgileri
Gözleri ve cildi tahriş eder.
Çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmelidir.
Gözle temas halinde bol su ile yıkayınız ve en yakın sağlık merkezine başvurunuz.
Yalnızca orijinal ambalajında, serin yerde muhafaza ediniz.
Diğer kimyasallarla karıştırmayınız.
Cilt, elbise veya aside dayanıksız malzeme ile uzun süre temas ettirmeyin, temas halinde bol suile yıkayınız.
Analiz Sonuçları
Görünüş : Beyaz boncuk kristal
Yoğunluk : 1.2
pH(%5) : 3.5

pH Bir çözeltinin asitlik bazlık derecesini tarif VEYA eden ölçü birimidir. Açılımı “Hidrojen Gücü” (Hidrojenin Gücü) ‘dir. pH Kavramı ilk kez Danimarkalı kimyager Søren Peder Lauritz Sørensen Tarafından Carlsberg Laboratuvarı’nda 1909 Yılında tanımlanmıştır.

pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ziyaretinde H imkb hidrojenin Kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH Tanımı, hidrojen konsantrasyonunun kologaritması Olarak VERİLEBİLİR:

pH = colog [H +]

pH hidrojen iyonun Hareketi cinsinden Bir asit VEYA Bazin derecesini ifade etme yoluyla ve İhtiyaç duyulan niceliksel Bilgiyi Sağlar. Bir Maddenin pH Değeri hidrojen iyonu [H +] ile hidroksit iyonunun [OH-] derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eger H + derişimi OH- derişiminden Fazla ISE çözelti Asidik; yani pH 7 den düşüktür Değeri. Eger OH- derişimi H + derişiminden Fazla ISE maddemiz bazik; yani pH 7 den Büyüktür Değeri. Eger OH- ziyaretinde H + iyonlarından Eşit miktarlarda mevcutsa, madde 7 pH değerine Sahip olmak Üzere nötrdür.

Asit onu biri serbest hidrojen hidroksil iyonlarına sahiptirler ziyaretinde Bazlar ettik. Belli Bir çözeltide hidrojen ziyaretinde koşullarda Belli A.Ş. hidroksil iyonlarının İlişkileri sabit oldugu icin, Birini Tespit etmek digerini Bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal Açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici Bir Ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin Bir ölçüsüdür. pH, logaritmik Bir Fonksiyon Olması Açısından pH değerindeki Bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on katlık değişime karsilik gelir.

pH Bir çözeltinin asitlik VEYA alkalinlik derecesini tarif eden ölçü birimidir.

0’dan 14’e Kadar Olan Bir skalada ölçülür. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, H ziyaretinde ISE Hidrojenin Kimyasal formülünden türetilmişlerdir.

pH Tanımı Hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması Olarak VERİLEBİLİR:

pH = -log [H +] pH hidrojen iyonun Hareketi cinsinden Bir asit VEYA Bazin derecesini ifade etme yoluyla ve İhtiyaç duyulan Kantitatif Bilgiyi Sağlar.

Bir Maddenin pH Değeri hidrojen iyonu [H +] ile hidroksil iyonunun [OH-] derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eger H + derişimi OH- derişiminden Fazla ISE maddemiz Asidik; yani pH 7 den düşüktür Değeri. Eger OH- derişimi H + derişiminden Fazla ISE maddemiz bazik; yani pH 7 den Büyüktür Değeri. Eger OH- A.Ş. H + iyonlarından Eşit miktarlarda MEVCUT imkb, madde 7 pH değerine Sahip olmak Üzere nötraldir.

Asit onu biri serbest hidrojen hidroksil iyonlarına sahiptirler ziyaretinde Bazlar ettik. Belli Bir çözeltide hidrojen ziyaretinde koşullarda Belli A.Ş. hidroksil iyonlarının İlişkileri sabit oldugu icin, Birini Tespit etmek digerini Bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal Açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici Bir Ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin Bir ölçüsüdür. pH, logaritmik Bir Fonksiyon Olması Açısından pH değerindeki Bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on katlık değişime karsilik gelir.

İlgilenir misin?

Algex Protector – Yosun Önleyici

Yosun oluşumunu önler ve klorun etkin kullanımına destek olur. Algex Protector Özellikleri Katyonik esaslı dezenfektan …

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...